Newsletter

Zapisz się do bazy mediów i otrzymuj informacje prasowe od Biedronki
Kto jest Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (62-025 Kostrzyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327.
W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa Dane?
Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych.
Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia Panu/Pani informacji prasowych (w tym newsletter), w tym informacji dotyczących promocji określonych kategorii produktów lub usług Administratora, a także organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie informacji prasowych (w tym newsletter).
W celach powyżej wskazanych Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:
a) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, nazwa redakcji
c) dane dotyczące obszaru działania: miasto, województwo
PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ: KLAUZULA RODO